Chirurgia stomatologiczna

Ekstrakcja zębów mlecznych i stałych, nacięcie i drenaż ropnia, chirurgiczne usunięcie zęba. Każdy ząb staramy się leczyć i ratować, ale w razie konieczności również je usuwamy. Oferujemy również chirurgiczne usuwanie ósemek, również zatrzymanych.
Chirurgiczne usuwnie ósemek zatrzymanych, zębów mądrości Kalisz, Konin, Ostrów Wielkopolski. Możliwe jest także usuwanie zębów z zastosowaniem sedacji, tzw. gazu rozweselającego.